W jakich językach możliwa jest współpraca z TDEC?

W naszej pracy posługujemy się następującymi językami: niemieckim, angielskim, polskim.