Najlepszym świadectwem profesjonalizmu Grupy TDEC jest liczba i rodzaje projektów instalacji HVAC zakończonych sukcesem. Zrealizowaliśmy ich już kilkaset, z czego znakomita większość została stworzona przy wykorzystaniu modelowania instalacji w 3D lub z zastosowaniem systemów BIM.

Chęć ciągłej współpracy ze strony naszych Klientów świadczy o wysokim poziomie zaufania do nas i zadowoleniu z wysokiej jakości naszych usług.

Zapraszamy do przejrzenia portfolio, w którym prezentujemy wybrane projekty stanowiące potwierdzenie możliwości TDEC oraz Klientów, z którymi utrzymujemy ciągłe relacje.

Falk Junghanns

TDEC ist genau das, was man sich als Dienstleister im Sektor CAD Planung vorstellt. Besonders schätzen wir die ergebnisorientierte Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Für uns wird TDEC weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner für zukünftige Projekte bleiben.

Gregor Schiel

Mit einem Auftrag übernimmt TDEC die Verantwortung für Qualität und Termine. TDEC ist Kümmerer und schiebt an. In TDEC haben wir einen wirklichen Partner, der an sich selbst den höchsten Anspruch stellt, seinen Part im Projektgeschäft immer zur hundertprozentigen Kundenzufriedenheit auszuführen. Leider ist das heutzutage so bemerkenswert.

Robert Krakhofer

Die Zusammenarbeit mit TDEC hat sich immer als sehr professionell bei der Kooperation und im Output sowie lexibel im Projektalltag gezeigt. Sich rasch ändernde Anforderungen in der heutigen Projektlandschaft bedürfen ein hohes Maß an technischer Kompetenz und flexiblen Personalressourcen – TDEC bringt dies mit und hat sich als verlässlicher Partner View Full →

Falk Junghanns

TDEC is exactly what one would expect from a company offering services in the area of CAD. In particular, we appreciate the result-oriented cooperation based on partnership, high quality and reliability. TDEC will remain an important partner for us in future projects.

Gregor Schiel

Accepting orders, TDEC also assumes responsibility for quality and deadlines. TDEC handles everything and implements projects effectively. We found a true partner in TDEC, one which assumes the highest standards for its work in order to carry out its part of the project to the maximum. Unfortunately, the present situation View Full →

Robert Krakhofer

In the context of cooperation and results, cooperation with TDEC has always been professional, and in the context of design issues – always flexible. Rapid changes of requirements on today’s product market require high technical competence and flexible personnel resources. TDEC has always been able to secure that and therefore View Full →

Falk Junghanns

Firma TDEC to dokładnie to, czego oczekuje się od firmy oferującej usługi w sektorze projektowania CAD. W szczególności doceniamy ukierunkowaną na wynik, partnerską współpracę, wysoką jakość oraz niezawodność. Firma TDEC pozostanie dla nas ważnym partnerem dla przyszłych projektów.

Gregor Schiel

Przejmując zlecenie firma TDEC jednocześnie przejmuje odpowiedzialność za jakość i terminy. Firma TDEC wszystkim się zajmuje  i skutecznie realizuje projekty. W firmie TDEC znaleźliśmy prawdziwego partnera, który sam sobie stawia najwyższe wymagania tak, aby w stu procentach realizować swoją część projektu. Niestety dzisiejsza sytuacja wykazuje, że taka firma to chlubny View Full →