bim_bg

Projektowanie BIM

Maksymalna wydajność w projektowaniu dzięki BIM

Złożoność nowoczesnej techniki instalacyjnej w budownictwie oraz stawiane jej wymagania wymuszają niekiedy wdrożenia odpowiednich środków dostosowawczych. Skuteczne projektowanie instalacji sanitarnych  i biurowych oraz tworzenie budynków na etapie wykonawczym jest możliwe wyłącznie dzięki jak najprostszym, konkretnym i szybko dostępnym informacjom dotyczącym poprawek i modyfikacji. Tę wydajność gwarantujemy dzięki optymalnemu projektowaniu i realizowaniu projektów zgodnie z zasadą Building Information Modelling. To ona umożliwia stworzenie wspólnej, synchronizowanej na bieżąco bazy danych. Baza ta zapewnia stałą dostępność oraz wymianę aktualnych informacji o budynku między wszystkimi uczestnikami procesu projektowania i konstruowania.

Podczas analizowania problematyki dziedziny, jaką jest projektowanie BIM, automatycznie nasuwa się program REVIT MEP. Opisanie całego cyklu życia inwestycji to cel, do którego został on stworzony. Nie należy jednak zapominać, że nie jest on jedynym programem, który umożliwia tworzenie tego typu projektów. Produkty Bentley oraz Trimble Plancal również stawiają czoła rozwiązaniom BIM. Dzięki standardowi IFC możliwa jest wymiana danych pomiędzy tymi platformami (Revit – Microstation – NOVA). Obecnie testujemy i opracowujemy możliwości tworzenia dokumentacji BIM oprogramowaniem niezależnym od Autodesk. Wszystko po to, aby być gotowym na pracę we wszystkich możliwych sytuacjach i realiach.

ZRÓBMY RAZEM BIZNES