Projektowanie BIM

Złożoność nowoczesnej techniki instalacyjnej w budownictwie oraz stawiane jej wymagania wymuszają rozwijania metod projektowania instalacji sanitarnych. Większość stosowanych przez nas platform do projektowania jest zgodna z technologią BIM, która gwarantuje opracowanie dokumentacji z najwyższą możliwą wydajnością dzięki stworzeniu wspólnej, synchronizowanej na bieżąco bazy danych. Zapewnia ona stałą dostępność oraz wymianę aktualnych informacji o budynku między wszystkimi uczestnikami procesu projektowania i wznoszenia obiektu.

Większość ze stosowanego przez nas oprogramowania jest zgodna z technologią BIM. Dzięki standardowi IFC możliwa jest wymiana danych pomiędzy tymi platformami. Obecnie testujemy i opracowujemy możliwości tworzenia dokumentacji BIM oprogramowaniem niezależnym od Autodesk. Wszystko po to, aby być gotowym na pracę we wszystkich możliwych sytuacjach i realiach.

Opracowaliśmy już kilkadziesiąt projektów instalacji sanitarnych i przemysłowych w systemie BIM – zarówno jako samodzielna jednostka tworząca całą dokumentację, jak i część większych, międzynarodowych zespołów komunikujących się za pomocą platformy C4R, formatów BCF i IFC oraz innych interfejsów.

ZRÓBMY RAZEM BIZNES