Polityka jakości

Firma TDEC uzyskała w 2018 roku certyfikat ISO 9001:2015 – Systemy Zarządzania Jakością. Audyt certyfikujący poprzedzony został weryfikacją i udoskonaleniem metod zarządzania jakością w procesie projektowym. W tym celu podjęto szereg uchwał standaryzujących strukturę firmy, ustanawiających Strategię oraz Politykę Jakości Grupy TDEC i innych.

System Zarządzania Jakością w Grupie TDEC obejmuje:

  • projektowanie wielobranżowe w obiektach budowlanych
  • skanowanie 3D w procesie projektowym
  • technologię BIM w projektowaniu wielobranżowym

Powołani audytorzy wewnętrzni przeprowadzają okresowo Przeglądy Systemu Zarządzania Jakością, które w efekcie zapewniają niezmiennie najwyższą jakość projektowania instalacji sanitarnych.

Polityka Jakości, którą kierujemy się w naszej działalności brzmi:

„Naszym celem jest takie połączenie różnych obszarów realizowanych zadań, by zlecenia naszych klientów wykonywane były z najwyższą możliwą wydajnością.

Nasza firma staje na wysokości każdego zadania wykorzystując maksymalne możliwości profesjonalnych środowisk wspomagających proces projektowania.

Kładziemy szczególny nacisk na ciągły program szkoleń i warsztatów wewnętrznych naszych pracowników.

Dążymy do tego, aby znak firmowy Grupy TDEC kojarzył się naszym Klientom z profesjonalizmem, terminowością i wysoką jakością wykonywanych usług.”