Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (wod kan)

Systemy wodno-kanalizacyjne służą dostarczeniu wody oraz odprowadzeniu ścieków. Dostarczana do przyborów woda może cechować się różnymi parametrami (czystością, twardością, temperaturą). Te parametry mogą być sterowane centralnie lub lokalnie. Dla przykładu – woda może być ogrzewana centralnie w kotłowni za pomocą centralnego systemu do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub lokalnie przy każdym przyborze za pomocą elektrycznych podgrzewaczy przepływowych. To, jaki system sterowania parametrami wody dostarczanej do przyborów jest stosowany, zależy od takich czynników jak rozmiar i przeznaczenie obiektu, budżet inwestora na realizację instalacji oraz budżet na utrzymanie pracującego systemu.

Projektując instalacje wodno-kanalizacyjne doskonale jesteśmy świadomi co wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na lokalne normy i akty prawne, ponieważ te mogą się bardzo różnić nawet pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Te istotne elementy wpływają na jakość projektu końcowego.

Wymiarowanie instalacji wodociągowej z reguły opiera się na określeniu przepływów w danych odgałęzieniach instalacji przy założeniu odpowiednich współczynników równoczesności zależnych od typu projektowanego budynku i jego przeznaczenia.

Wyjątkowo wymagającym i nieznoszącym najmniejszych błędów zadaniem jest prawidłowe projektowanie instalacji kanalizacyjnych. Wymagają one szczególnej z uwagi na uciążliwość przy użytkowaniu budynku o niesprawnej lub nieprawidłowo zaprojektowanej instalacji kanalizacyjnej. Wszelkie zasady na temat minimalnych spadków, odpowietrzeń i wyczystek rewizyjnych muszą być bezwzględnie przestrzegane zarówno podczas projektowania, jak i na etapie realizacji inwestycji.

Mamy doświadczenie w projektowaniu instalacji wod.-kan. zarówno do standardowych, jak i dla specjalistycznych zastosowań – np. instalacje o podwyższonych wymaganiach higienicznych w szpitalach, przygotowanie wody zdemineralizowanej, zmiękczanie wody, instalacje z separatorami tłuszczu, przygotowanie wody ultraczystej, podciśnieniowe instalacje odprowadzające wodę deszczową i wiele innych.

ZRÓBMY RAZEM BIZNES