Projektowanie instalacji wentylacyjnych

Projektowanie systemów wentylacyjnych jest zadaniem, które wymaga od projektanta działania na wielu płaszczyznach i połączenia wiedzy o wszystkich instalacjach sanitarnych.

W celu zaprojektowania standardowego scentralizowanego systemu wentylacji mechanicznej należy określić wymagane strumienie świeżego powietrza, które muszą być dostarczane do pomieszczeń zgodnie z aktami prawnymi i normami obowiązującymi lokalnie. Strumienie te z reguły określane są wg kilku kryteriów jak warunek higieniczny czy warunek pokrycia zysków ciepła. Po zestawieniu wszystkich wymaganych wydatków oraz po przeprowadzeniu obliczeń strat ciśnień w instalacji możliwe jest dobranie wentylatorów do instalacji, najczęściej w postaci central wentylacyjnych. Oczyszczają one powietrze dzięki sekcjom z wymiennymi filtrami. Centrale mogą też być wyposażone w nagrzewnice, chłodnice i nawilżacze, które realizują przemiany termodynamiczne (ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie). Sieć wentylacyjna musi zostać zrównoważona hydraulicznie za pomocą przepustnic i/lub regulatorów przepływów, co wykonuje się na podstawie wyników obliczeń strat ciśnień oraz pomiarów bezpośrednio na budowie po uruchomieniu instalacji.

Projektant wentylacji musi posiadać szeroką wiedzę nie tylko na temat lokalnych norm i przepisów, ale także z zakresu ogrzewnictwa, chłodnictwa ochrony przed hałasem i wibracjami.

Posiadamy szerokie doświadczenie w projektowaniu instalacji wentylacyjnych. Jesteśmy w stanie zaprojektować wentylację w każdym obiekcie. W naszym portfolio znajdują się projekty instalacji wentylacyjnych dla budynków mieszkalnych, biurowych i hotelowych, a także dla budynków o specjalistycznych zastosowaniach, takich jak:

  • wentylacja w obiektach szpitalnych
  • wentylacja w przemyśle spożywczym
  • wentylacja cleanroom’ów w przemyśle IT / półprzewodniki wraz z neutralizacją powietrza zużytego przy użyciu skruberów
  • wentylacja oddymiająca budynków wysokościowych
  • wentylacja basenowa

ZRÓBMY RAZEM BIZNES