Projektowanie instalacji grzewczych

Instalacje grzewcze, czyli takie, które zapewniają stały dopływ ciepła można podzielić na dwie podstawowe grupy: zapewniające komfort dla ludzi przebywających w budynku i dostarczające energię cieplną potrzebną do przeprowadzenia określonych procesów technologicznych.

Do prawidłowego zaprojektowania instalacji grzewczych niezbędna jest wiedza z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, a także statyki i maszyn przepływowych. Niezbędne jest respektowanie wszystkich aktów prawnych i norm niezbędnych do przeprowadzania obliczeń zapotrzebowania na ciepło ważnych dla państwa, w którym znajduje się inwestycja.

Projektowanie podstawowego systemu transportującego energię cieplną zawsze musi zostać poprzedzone obliczeniami zapotrzebowania na ciepło w budynku, co pozwoli na dobranie odpowiedniego źródła ciepła (kotła, rozmiaru przyłącza miejskiego, itp.) oraz na zwymiarowanie odbiorników ciepła (grzejniki, ogrzewanie podłogowe). Sieć przewodów łącząca źródło z odbiornikami ciepła jest wymiarowana z uwagi na występujące w niej przepływy i graniczne prędkości medium w rurociągu oraz graniczne liniowe spadki ciśnień. Następnie instalacja musi zostać wyposażona w pompę, która dzięki wytwarzanej przez nią różnicy ciśnień zapewni wystarczający przepływ w każdym miejscu instalacji. W tym celu należy przeprowadzić obliczenia hydrauliczne całego systemu, aby dobrać pompę oraz zrównoważyć instalację hydraulicznie w taki sposób, aby odpowiednia ilość ciepła została doprowadzona do wszystkich odbiorników, zgodnie z wynikiem obliczeń zapotrzebowania na ciepło. W praktyce wyniki obliczeń hydraulicznych realizuje się przez odpowiednie nastawy zaworów regulujących na odgałęzieniach instalacji.

Mamy doświadczenie zarówno w projektowaniu instalacji grzewczych zapewniających komfort dla ludzi jak i w projektowaniu instalacji ciepła technologicznego.

Projektowaliśmy już systemy z typowymi odbiornikami ciepła (np. grzejniki czy wężownice ogrzewania podłogowego), jak i z rozwiązaniami rzadziej spotykanymi (np. promienniki hal magazynowych i warsztatowych, stropy aktywowane termicznie). Często w projektach korzystamy z możliwości, jakie dają systemy changeover, dzięki którym ta sama instalacja zapewnia w zimie ogrzewanie, a w lecie chłodzenie.

ZRÓBMY RAZEM BIZNES