Projektowanie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne mają za zadanie odprowadzać energię cieplną z wybranych stref lub urządzeń za pomocą medium, jakim mogą być powietrze, woda lub czynnik chłodniczy. Celem tych instalacji jest zapewnienie komfortu termicznego osób przebywających w budynku lub zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzanych procesów technologicznych.

Projektant musi posiadać wiedzę z zakresu termodynamiki (w szczególności przemian fazowych), a także mechaniki płynów, statyki i maszyn przepływowych. Obliczenia zysków ciepła w budynku muszą być przeprowadzane w zgodzie z lokalnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz normami.

Projektowanie systemu chłodniczego musi zostać rozpoczęte od przeprowadzenia obliczeń zysków ciepła, które mogą pochodzić od nasłonecznienia, urządzeń, oświetlenia i ludzi przebywających w budynku. Dzięki wynikom tych obliczeń możliwe jest określenie mocy chłodniczej agregatu oraz końcowych urządzeń chłodniczych jak klimakonwektorów czy szaf chłodniczych. W zależności od wybranego systemu i medium pośredniczącego (woda, woda z glikolem lub czynnik chłodniczy) należy dobrać materiał przewodów oraz zwymiarować sieć przewodów z uwagi na graniczną prędkość przepływu czynnika w przewodach oraz graniczne spadki liniowe.

Aby instalacja zapewniała odpowiednie moce chłodnicze w poszczególnych sekcjach, należy przeprowadzić obliczenia hydrauliczne, dzięki którym na odpowiednio zlokalizowanych zaworach regulacyjnych będzie można zrównoważyć instalację ustalając przepływy na poziomach wynikających z kalkulacji. Wszelkie urządzenia końcowe należy skontrolować pod kątem niepożądanych przemian termodynamicznych, które mogą skutkować niekontrolowanym oszranianiem wymienników lub wykraplaniem się wody z ochładzanego powietrza w niepożądanych miejscach.

Projektujemy wszelkie systemy chłodnicze oparte na wodzie lodowej i czynnikach chłodniczych. Mamy doświadczenie z instalacjami opartymi na klimakonwektorach, belkach chłodniczych, sufitach chłodzących, stropach aktywowanych termicznie i wielu innych. Opracowywaliśmy projekty z udziałem chłodzenia adiabatycznego, wykorzystaniem free coolingu, oparte na pompach ciepła.

ZRÓBMY RAZEM BIZNES