Projektowanie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Projektujemy wszelkie systemy chłodnicze oparte na wodzie lodowej i czynnikach chłodniczych. Mamy doświadczenie z instalacjami opartymi na klimakonwektorach, belkach chłodniczych, sufitach chłodzących, stropach aktywowanych termicznie i wielu innych. Opracowywaliśmy projekty z udziałem chłodzenia adiabatycznego, wykorzystaniem free coolingu, oparte na pompach ciepła.

ZRÓBMY RAZEM BIZNES