Klimatyzacja – projektowanie i zastosowanie

projekty-klimatyzacji

W potocznej mowie przyjęło się nazywać klimatyzacją proces chłodzenia powietrza, co często prowadzi do nieporozumień w rozmowach pomiędzy specjalistami branży HVAC a laikami. Klimatyzacja to ogół procesów zapewniających w pomieszczeniu, budynku lub jego strefie komfortowych warunków dla ludzi lub optymalnych warunków do przeprowadzania procesów technologicznych.

Oznacza to, że klimatyzacją możemy nazwać taki system, który będzie umożliwiał regulację:
– ilości doprowadzanego świeżego powietrza
– temperatury powietrza wewnętrznego
– wilgotności powietrza wewnętrznego

 

W tym celu projektowanie klimatyzacji musi zostać rozpoczęte od zdefiniowania założeń – parametrów powietrza zewnętrznego, pożądanych parametrów powietrza wewnętrznego i określenia sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń. Następnym krokiem jest kompleksowe zaprojektowanie wszelkich przemian termodynamicznych przeprowadzanych centralnie (np. chłodzenie i ogrzewanie powietrza w centrali wentylacyjnej) jak i w sposób zdecentralizowany (np. chłodzenie i ogrzewanie powietrza za pomocą klimakonwektorów lub belek chłodzących). Przemiany termodynamiczne muszą być zaplanowane w taki sposób, aby w każdym możliwym przypadku zostały zachowane projektowe parametry powietrza wewnętrznego. Projektant musi też zwrócić szczególną uwagę na to, aby w żadnych możliwych warunkach nie wystąpiły niepożądane zjawiska, takie jak wykraplanie wody na sufitach chłodzących lub nawiewnikach indukcyjnych.

Ostatnim etapem jakim jest projekt klimatyzacji to geometryczne rozlokowanie urządzeń realizujących zadane przemiany termodynamiczne i doprowadzających świeże powietrze oraz spięcie ich za pomocą sieci przewodów umożliwiających regulację przepływów zgodnie z poczynionymi założeniami. Na tym etapie projektowania termodynamika ustępuje pola mechanice płynów, która pozwala projektantowi na wyliczenie szczytowych przepływów w rurociągach oraz na dobranie ich materiałów oraz średnic.

Klimatyzacja to najbardziej złożony i kompleksowy z systemów zapewniających warunki komfortu w budynku dla człowieka lub umożliwiających osiągnięcie najlepszych możliwych warunków dla procesów technologicznych. Prawidłowy proces projektowy klimatyzacji wymaga od projektanta szerokiej znajomości instalacji HVAC oraz solidnych podstaw z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów.