Systemy wentylacji

Systemy wentylacji

Wentylacja to proces polegający na ciągłej wymianie powietrza w pomieszczeniach z uwagi na określone parametry takie jak stopień zanieczyszczenia, temperatura lub wilgotność.

Istnieją dwie podstawowe grupy systemów wentylacyjnych:

  • wentylacja naturalna, która wykorzystuje wiatr i grawitację do realizowania wymiany powietrza. Wentylacja naturalna nie pozwala na precyzyjne regulowanie strumienia powietrza dostarczanego do pomieszczenia z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne w ciągu roku. Wentylacja naturalna jest zazwyczaj projektowana w małych obiektach, np. w budownictwie mieszkalnym.
  • wentylacja mechaniczna, w której ruch powietrza wymuszony jest przez wentylator. Dzięki temu wentylacja mechaniczna jest sterowalna i uniezależniona od warunków panujących na zewnątrz budynku. Jest to rozwiązanie pozwalające projektantowi na dokładniejsze zaplanowanie parametrów powietrza wewnętrznego.

Najogólniej systemy wentylacji mechanicznej można podzielić na dwie rodziny z uwagi na obsługiwany obszar:

  • wentylacja ogólna, zapewniająca wymianę powietrza w całym rozpatrywanym pomieszczeniu, obszarze lub budynku. Ruch powietrza jest efektem pracy wykonywanej przez centralę wentylacyjną umiejscowioną w obszarze technicznym budynku. W centrali wentylacyjnej mogą zostać zainstalowane urządzenia służące do przeprowadzania przemian termodynamicznych w powietrzu dostarczanym do budynku – chłodzenia, ogrzewania, nawilżania lub osuszania. Powietrze przepływające przez centralę jest też zawsze oczyszczane za pomocą wymiennych filtrów.
  • wentylacja miejscowa, która ma za zadanie stworzyć odpowiednie warunki w określonym miejscu, np. odciągi przemysłowe, okapy kuchenne, dygestoria oraz nawiewy miejscowe. Wentylacja miejscowa projektowana jest zazwyczaj z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków dla ludzi w miejscu pracy lub najlepszych możliwych parametrów powietrza do przeprowadzania procesów technologicznych.

System, który zapewnia stałe parametry powietrza w budynku niezależnie od sposobu jego użytkowania lub parametrów powietrza zewnętrznego nazywamy klimatyzacją. Tymi parametrami są temperatura, wilgotność i stopień zanieczyszczenia. Celem projektowania i stosowania systemów klimatyzacyjnych jest zapewnienie warunków komfortu dla człowieka lub utrzymanie najlepszych możliwych warunków dla przeprowadzanych procesów technologicznych.

Należy pamiętać, że system wentylacji to tylko jeden z elementów poprawnie funkcjonującej klimatyzacji. Jesteś zainteresowany projektem systemu wentylacyjnego? Skontaktuj się z nami.