Systemy wentylacji

Systemy wentylacji

Wentylacja to proces polegający na ciągłej wymianie powietrza w pomieszczeniach z uwagi na określone parametry takie jak stopień zanieczyszczenia, temperatura lub wilgotność.

Istnieją dwie podstawowe grupy systemów wentylacyjnych:
– wentylacja naturalna, która wykorzystuje wiatr i grawitację do realizowania wymiany powietrza. Wentylacja naturalna nie pozwala na precyzyjne regulowanie strumienia powietrza dostarczanego do pomieszczenia z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne w ciągu roku.
– wentylacja mechaniczna, w której ruch powietrza wymuszony jest przez wentylator. Dzięki temu wentylacja mechaniczna jest sterowalna i uniezależniona od warunków panujących na zewnątrz budynku.

Najogólniej systemy wentylacji mechanicznej można podzielić na dwie rodziny z uwagi na obsługiwany obszar:

– wentylacja ogólna, zapewniająca wymianę w całym rozpatrywanym pomieszczeniu, obszarze lub budynku
– wentylacja miejscowa, która ma za zadanie stworzyć odpowiednie warunki w określonym miejscu, np. odciągi przemysłowe, okapy kuchenne, dygestoria oraz nawiewy miejscowe.

System, który zapewnia stałe parametry powietrza niezależnie od sposobu jego użytkowania lub parametrów powietrza zewnętrznego nazywamy klimatyzacją. Tymi parametrami są temperatura, wilgotność i stopień zanieczyszczenia. Celem projektowania i stosowania systemów klimatyzacyjnych jest zapewnienie warunków komfortu dla człowieka lub utrzymanie najlepszych możliwych warunków dla przeprowadzanych procesów technologicznych.

Należy pamiętać, że system wentylacji to tylko jeden z elementów poprawnie funkcjonującej klimatyzacji. Jesteś zainteresowany projektem systemu wentylacyjnego? Skontaktuj się z nami.