Jak wygląda proces projektowania instalacji sanitarnej

Proces projektowania instalacji sanitarnych i przemysłowych uległ diametralnej przemianie na przestrzeni kilkunastu lat. Wykorzystanie aplikacji CAD – computer aided designing stało się standardem i wymogiem. W budynkach wielkokubaturowych inwestorzy i wykonawcy nie mogą sobie pozwolić na problemy wynikające z niezgodności i kolizji z powodu z nieudolnej koordynacji międzybranżowej. Zdarza się, że w dalszym ciągu projekty instalacyjne wykonywane są za pomocą podstawowych narzędzi i na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Taki sposób projektowania nie pozwala na efektywną współpracę międzybranżową, ani na prawidłową koordynację instalacji. Skutkuje to zazwyczaj lawinowym wzrostem kosztów wynikających z opóźnień w realizacji inwestycji i dodatkowych prac, których można uniknąć przy optymalnej koordynacji międzybranżowej.

Projektantom z pomocą przychodzą zaawansowane narzędzia, dzięki którym możliwa jest współpraca wielu jednostek opracowujących projekt instalacji sanitarnych. Środowiska do projektowania instalacji w 3D w sposób widoczny i zrozumiały nawet dla laika umożliwiają na identyfikację powstających problemów na etapie projektowania, a nie realizacji.

Najważniejszymi atutami opracowywania projektów instalacji sanitarnych w 3D są: możliwość parametryzowania elementów projektu (BIM) i wykorzystania ich w CAFM, bezbłędna koordynacja międzybranżowa, precyzyjne wyciągi materiałów i dokładne kosztorysowanie, nieograniczone możliwości prezentacji projektu, możliwość zastosowania technologii skanowania 3D i użycia chmury punktów w planach powykonawczych lub podczas modernizacji oraz wysoka efektywności pracy kreślarzy.