Parametry powietrza wewnętrznego – klimatyzacja

Każda instalacja klimatyzacyjna musi być zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb ludzi, którzy będą z niej aakorzystali. Projektowa temperatura i planowana wilgotność powietrza są zależne od sposobu wykorzystania klimatyzowanej przestrzeni oraz od pory roku.

Parametry powietrza wewnętrznego, w którym przebywa człowiek są określone w normie PN-B-03421. Jest ona pierwszym krokiem do określenia komfortowych parametrów powietrza w projektowanej przestrzeni z uwzględnieniem takich czynników, jak rodzaj aktywności wykonywanych przez ludzi, wilgotność względna powietrza i jego ruch.

Zwiększona aktywność człowieka wymusza na projektancie obniżenie projektowej temperatury wewnętrznej. Z kolei przy zmniejszonej aktywności należy baczniej się przyjrzeć możliwym przeciągom w strefach przebywania ludzi, które mogą być wynikiem nieprawidłowego doboru lub rozmieszczenia nawiewników.

Norma PN-B-03421 definiuje dokładnie te parametry w następujący sposób:

– przy małym tempie metabolizmu (prace takie, jak: szycie, księgowanie, praca przy komputerze): temperatura powietrza w pomieszczeniach zimą powinna wynosić: 20-22°C, latem: 23-26°C, wilgotność względna zimą (niezależnie od aktywności): 40-60%, latem: 40-55%, a prędkość ruchu powietrza zimą maksymalnie 0,2 m/s, latem – 0,3 m/s;

– przy średnim tempie metabolizmu (przykładowe aktywności: wbijanie gwoździ, tynkowanie, prace manualne) temperatura powietrza w pomieszczeniach zimą powinna wynosić 18-20°C, latem – 20-23°C, wilgotność względna przez cały rok 40-60% a prędkość ruchu powietrza zimą maksymalnie 0,2 m/s, latem – 0,4 m/s;

– przy dużym tempie metabolizmu (przykładowo: praca z siekierą, przenoszenie ciężkich przedmiotów) temperatura powietrza w pomieszczeniach zimą powinna wynosić – 15-18°C, latem – 18-21°C, wilgotność względna przez cały rok 40-60% a prędkość ruchu powietrza zimą maksymalnie 0,3 m/s, latem- 0,6 m/s.

Przy kompleksowym projektowaniu systemów klimatyzacji komfortu należy pamiętać, że temperatura, wilgotność i ruch powietrza nie są jedynymi czynnikami, które wpływają na odczuwanie komfortu. Należy sięgnąć do kolejnych norm, aby upewnić się, że takie parametry, jak temperatury otaczających przegród, gradient rozkładu temperatur, czy nawet możliwe wydzielanie odorów w pomieszczeniu nie będą wpływać negatywnie na człowieka w projektowanej przestrzeni.

Więcej o projektowaniu możesz się dowiedzieć tutaj.