Instalacje przemysłowe

Instalacje przemysłowe

Poszczególne rodzaje przemysłu, takie jak spożywczy, chemiczny, elektroniczny czy samochodowy stawiają specyficzne wymagania przy projektowaniu instalacji przemysłowych, instalacji wspomagających procesy technologiczne i instalacji sanitarnych.

Każdy projekt instalacji przemysłowych wymaga zaawansowanych metod koordynacji pracy inżynierów odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu produkcyjnego. Dane o wymaganych parametrach pracy, specyficznych materiałach lub niestandardowych wymaganiach muszą być dostępne dla każdego członka zespołu. Efektywność przepływu informacji, katalogowania i  rozwiązywania problemów zapewniają narzędzia do zarządzania projektami BIM. Dzięki wykorzystaniu filozofii BIM kompleksowy model budynku przemysłowego służy nie tylko do jego wzniesienia, ale jest też użyteczny podczas jego pracy oraz ewentualnej modernizacji i rozbudowy. Coraz więcej klientów z branży samochodowej, elektronicznej i innych doceniło korzyści z pracy w systemie BIM i wymaga przy projektowaniu swoich nowych obiektów używania tej technologii.

W tego rodzaju projektach koordynacja międzybranżowa ma szczególnie ważne znaczenie. Projektowanie instalacji przemysłowych wiąże się ze zmianą priorytetów w porównaniu z projektowaniem instalacji sanitarnych. Proces technologiczny i utrzymanie wymaganych warunków do jego przeprowadzenia jest kluczowym aspektem.

Instalacje przemysłowe wymagają od projektanta zsynchronizowania pracy z harmonogramem budowy. Przygotowanie rysunków warsztatowych dla prefabrykacji i montażu musi zostać odpowiednio wcześnie zaplanowane, aby cała inwestycja mogła zostać zrealizowana z maksymalną możliwą efektywnością.

Projektowanie instalacji przemysłowych jest złożonym zagadnieniem, który wymaga indywidualnego podejścia do każdego obiektu.