Czym są instalacje HVAC?

instalacje HVAC

Gdy mówi się gdzieś o projektowaniu nowoczesnego budynku, często można usłyszeć zwrot „hwak” lub „ejczwak” . Wiele osób spoza branży zachodzi w głowę, co on oznacza. To nic innego, jak wymowa angielskiego skrótu HVAC. Tworzą go pierwsze litery słów: heating, ventilation, air conditioning, czyli słów oznaczających: ogrzewanie, wentylację i klimatyzację. Najprościej mówiąc, HVAC to cała branża inżynierii sanitarnej.

Co obejmuje HVAC?

Trudo jest mówić o HVAC jako zupełnie odrębnej gałęzi budownictwa. Jest ona nieodłączną częścią innych instalacji, gdy projektuje się budynek. Instalacje sanitarne obejmują, jak powszechnie wiadomo, doprowadzanie wody do budynku i odprowadzanie z niego ścieków. Do instalacji sanitarnych zalicza się też systemy przeciwpożarowe (instalację tryskaczową i hydranty), oraz instalacje gazowe. To również inne instalacje technologiczne, takie jak systemy sprężonego powietrza czy instalacja olejowa. Podobną częścią całości instalacji sanitarnych jest właśnie HVAC, który odpowiada za komfort cieplny w pomieszczeniach i dostarczanie do nich świeżego powietrza.

Instalacje HVAC

Instalacje HVAC często są o wiele bardziej skomplikowane i nie obejmują tylko ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Dlatego też skrót HVAC może być nieraz rozbudowany o inne elementy, niezbędne w niektórych branżach. Czasami do skrótu dodawana jest litera „I”, oznaczająca izolację budynku (ang. insulation). Branża HVAC doczekała się nawet swojej organizacji, skupiającej specjalistów z całego świata. Nazywa się ona ASHRAE i ma siedzibę w Ameryce. W Polsce nie ma organizacji tego typu. Krajowe organizacje zrzeszają specjalistów do spraw inżynierii sanitarnej ujętej ogólnie, nie ma podmiotu specjalizującego się tylko w instalacjach HVAC. Jeśli chodzi o edukację, odpowiednikiem HVAC może być COWiG, czyli Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja i Gazownictwo, które jest specjalizacją na kierunku Inżynieria Środowiska.