bim_bg

Building Information Modelling

Maksymalna wydajność w projektowaniu dzięki BIM

Złożoność nowoczesnej techniki instalacyjnej w budownictwie oraz stawiane jej wymagania wymuszają niekiedy wdrożenia odpowiednich środków dostosowawczych. Skuteczne tworzenie budynków na etapie projektowym i wykonawczym jest możliwe wyłącznie dzięki jak najprostszym, konkretnym i szybko dostępnym informacjom, dotyczącym poprawek i modyfikacji. Tę wydajność gwarantujemy dzięki optymalnemu projektowaniu i realizowaniu projektów zgodnie z zasadą Building Information Modelling, która umożliwia stworzenie wspólnej bazy danych, synchronizowanej na bieżąco i zapewniającej stałą dostępność oraz wymianę aktualnych informacji o budynku między wszystkimi uczestnikami procesu projektowania i konstruowania.
Mówiąc o dokumentacji BIM nie da się nie pomyśleć: REVIT MEP. Opisanie całego cyklu życia inwestycji to to, do czego został on stworzony. Nie należy jednak zapominać, że nie jest on jedynym programem, który umożliwia tworzenie tego typu projektów. Produkty Bentley oraz Trimble Plancal również stawiają czoła rozwiązaniom BIM. Dzięki standardowi IFC możliwa jest wymiana danych pomiędzy tymi platformami (Revit – Microstation – NOVA). Obecnie testujemy i opracowujemy możliwości tworzenia dokumentacji BIM oprogramowaniem niezależnym od Autodesk. Wszystko po to, aby być gotowym na pracę we wszystkich możliwych sytuacjach i realiach.

ZRÓBMY RAZEM BIZNES